กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.พรุจำปา หมู่ 3 ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_ขณะนี้วัดน้ำฝนได้ 140 มม. มีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เริ่มมีน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่ แจ้งให้เฝ้าระวังแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 20:18:11
 
บ.พรุจำปา หมู่ 3 ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_ขณะนี้วัดน้ำฝนได้ 140 มม. มีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เริ่มมีน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่ แจ้งให้เฝ้าระวังแล้ว_คุณ วันเพ็ญ แซ่เตี้ยว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS