กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาขาว ม.5 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่_ปริมาณน้ำฝน 07.00 น. วัดได้ 35 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:00
 
บ.เขาขาว ม.5 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่_ปริมาณน้ำฝน 07.00 น. วัดได้ 35 มม. ท้องฟ้าครึ้ม ฝนเพิ่งหยุดตก แต่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกลงได้อีก_นายอับดลหร่อหมาน บ้านนบ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS