กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่านา ม.1 ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา_ฝนตกช่วงเวลา 12.00 น.ที่ผ่านมา สภาพอากาศในขณะนี้ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 17:03:40
 
บ.ท่านา ม.1 ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา_ฝนตกช่วงเวลา 12.00 น.ที่ผ่านมา สภาพอากาศในขณะนี้ไม่มีฝนตก สลับมีแดด_คุณ ปฎิวัติ ประกอบแสง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS