กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งไพล ม.1 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เวลา 19.53น. วัดปริมาณน้ำฝนได้10 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 20:18:03
 
บ.ทุ่งไพล ม.1 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เวลา 19.53น. วัดปริมาณน้ำฝนได้10 มม. สภาพอากาศขณะนี้มีฝนตกเล็กน้อยอยู่ ท้องฟ้ามืดครึ้ม_นายลินิตร  ณ เขาแดง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS