กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ซำนกเหลือง ม.14 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก_เวลา07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20มม. สภาพอากาศขณะนี้มีหมอกปกคลุมในตอนเช้า

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:20:51
 
บ.ซำนกเหลือง ม.14 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก_เวลา07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20มม. สภาพอากาศขณะนี้มีหมอกปกคลุมในตอนเช้า อากาศเริ่มเย็นแล้ว_นายวิโรจน์ แก้วศรีนวล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS