กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เนินดินแดง ม.3 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง_ปริมาณน้ำฝนสะสม 12-13 ตค.54 วัดได้ 72มม. สภาพอากาศขณะนี้มีฝนตกเล็กน้อยแต่ต่อเนื่องตั้งแต่ 04.00น.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:01:49
 
บ.เนินดินแดง ม.3 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง_ปริมาณน้ำฝนสะสม 12-13 ตค.54 วัดได้ 72มม. สภาพอากาศขณะนี้มีฝนตกเล็กน้อยแต่ต่อเนื่องตั้งแต่ 04.00น. เมื่อคืนมีฝนตกสลับหยุดทั้งคืน_นายชูศักดิ์  ศักดิ์วิจิตรเดชา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS