FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เนินดินแดง ม.3 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง_ปริมาณน้ำฝนสะสม 12-13 ตค.54 วัดได้ 72มม. สภาพอากาศขณะนี้มีฝนตกเล็กน้อยแต่ต่อเนื่องตั้งแต่ 04.00น.

วันที่ 13 ต.ค. 2554 08:01:49
 
บ.เนินดินแดง ม.3 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง_ปริมาณน้ำฝนสะสม 12-13 ตค.54 วัดได้ 72มม. สภาพอากาศขณะนี้มีฝนตกเล็กน้อยแต่ต่อเนื่องตั้งแต่ 04.00น. เมื่อคืนมีฝนตกสลับหยุดทั้งคืน_นายชูศักดิ์  ศักดิ์วิจิตรเดชา
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel