กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
รอยต่อ ต.ห้วยเขย่งกับต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆกระจายแต่ไม่มาก ยังไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 07:49:14
 
รอยต่อ ต.ห้วยเขย่งกับต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆกระจายแต่ไม่มาก ยังไม่มีฝนตก  คุณทูน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS