กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แถลง ม.10 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าสลัว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 14:56:45
 
บ.แถลง ม.10 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าสลัว และมีฝนตกปรอยๆ_คุณ สนิท หัสคุณ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS