กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:00:47
 

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๔ ต.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๕ ต.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๐๐ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔
เวลา ๐๐.๒๔ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
BANDA SEA, INDONESIA ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนาม ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกของประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักได้บางแห่ง ในระยะ ๑-๒ วันนี้

 อนึ่ง พายุดีเปรสชัน “บันยัน” บริเวณทะเลจีนใต้ได้อ่อนกำลังลงเป็น หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้ว
และจะไม่มีผลกระทบกับประเทศไทย
       

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.สุโขทัย ๗๕.๓ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔

- บ.เกาะลอย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสุรชัย สกุลเหลืองอร่าม)

- บ.ป่าเด็งใต้ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสิริ ทองมี)

- บ.จันทเขลม ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นางละอองดาว กลิ่นขจร)

- บ.หมื่นด่าน ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางลำดวน จำปาดี)

- ฐานปฏิบัติการเฝ้าระวังที่ ๑ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายวุฒิ ศรีไสยาศน์)

- บ.วังบาล ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๔ มม. (นายวินัย ทาสุวรรณ)

- บ.เนินทาทอน ต.บ้านเนิน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายจิระ บุญแท่ง)

๔. พื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

                   - จังหวัดจันทบุรี : อำเภอมะขาม (เครือข่ายฯ จำนวน ๕๕ คน) เขาคิชฌกูฏ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๕ คน) และขลุง (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๗๒ คน)

         - จังหวัดตราด : อำเภอเกาะช้าง (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐ คน) เขาสมิง (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๖ คน) และบ่อไร่ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐๑ คน)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS