FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:05:46
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๕ ต.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๖ ต.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๒ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๕๓.๒ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
เวลา ๐๕.๒๔ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
SOUTH OF THE FIJI ISLANDS ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณ
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกของประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักได้บางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ระวังอันตรายจากสภาวะฝนที่ตกหนักอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะนี้

อนึ่ง ความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่เข้าปกคลุมประเทศเวียดนามและลาวแล้ว คาดว่าจะแผ่
เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้ (๑๖ ต.ค.) ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง ๑-๓ องศา  
       

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ ท่าเรือคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๙๑.๗ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔

- บ.แปลงสี่-แม่พืช ทต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒๐ มม. (นางพูนพอน แกว่นเขตจิต)

- บ.โค้งดารา ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นางทองหล่อ อินทะสอน)

- บ.หนองน้ำเขียว ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายวิชาญ แซมหิรัญ)

- บ.กลาง ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายเอกชัย จันทเสน)

- บ.ใหม่ธงชัย ต.ปางมะค่า อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายแทน คล้ายกระจ่าง)

-บ.คลองกระทิง ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายอุดม ทสามล)

-บ.สักงาม ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นางวันเพ็ญ สิงห์สร้อย)

- บ.สันขี้เหล็ก ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายแดง กาวิลตา)

-บ.จันทเขลม ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นางละอองดาว กลิ่นขจร)

- บ.เนินพัฒนา ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสุรชาติ อยู่รอด)

- บ.เกาะลอย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสุรชัย สกุลเหลืองอร่าม)

๔. พื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

             - จังหวัดจันทบุรี :   อำเภอมะขาม (เครือข่ายฯ จำนวน ๕๕ คน) เขาคิชฌกูฏ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๕ คน) และขลุง (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๗๒ คน)

            - จังหวัดตราด : อำเภอเกาะช้าง (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐ คน) เขาสมิง (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๖ คน)  และบ่อไร่ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐๑ คน)

            - จังหวัดศรีสะเกษ : อำเภอภูสิงห์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๑๕ คน) ขุนหาญ (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๑ คน)

          - จังหวัดอุบลราชธานี : อำเภอนาจะหลวย (เครือข่ายฯ จำนวน ๕๑ คน) น้ำยืน (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐๘ คน) และน้ำขุ่น (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๓ คน)
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

                                        

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel