กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.กลาง หมู่ 5 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ_เวลา 17.30 น. วัดน้ำฝนได้ 50 มม. ขณะนี้ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ติดต่อกันทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 18:13:04
 
บ.กลาง หมู่ 5 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ_เวลา 17.30 น. วัดน้ำฝนได้ 50 มม. ขณะนี้ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ติดต่อกันทั้งวัน_คุณ เอกชัย จันทเสน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS