กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาขาว ม.5 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 07:25:50
 
บ.เขาขาว ม.5 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย ขณะนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก_คุณ อับดลหร่อมาน บ้านนบ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS