FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:00:07
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๘ ต.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๙ ต.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๕ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๑.๑๙ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
Southern Sumatra, Indonesia ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย (ที่มา: GEOFON)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยแล้ว ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงและอุณหภูมิจะลดลง ๒-๔ องศา สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม
อ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.นราธิวาส ๔๑.๕ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔

- บ.ห้วยพาน ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมพงศ์ พงศ์พ้นภัย)

- บ.ในตูล ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายลักษณันท์ ศรีจันทร์)

- บ.เปร็ต ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นางจุรีรัตน์ สามารถ)

- บ.ต้นเขียว ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสาโรจน์ รักเคียน)

- บ.คลองไทร ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายภานุวัฒน์ อาจหาญ)

- บ.สวนปราง ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายจักรพงษ์ สุขกลิ่น)

- บ.ย่านซื่อ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายวุฒิ ทับนาโคก)

- บ.บ่อน้ำร้อน ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายฉลาด บุญเชิด)

- บ.สวนปราง ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายศักดา พ่วงขำ)

๔. พื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

                   - จังหวัดนครศรีธรรมราช : อำเภอนบพิตำ (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๐ คน) ขนอม (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐ คน)

สิชล (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๖ คน)

                   - จังหวัดสุราษฎรฺธานี : อำเภอกาญจนดิษฐ์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๐ คน)

                                         

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel