กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สวนหมาก ม.2 ต.ลำสินธุ์ อ.ลำสินธุ์ จ.พัทลุง_ท้องฟ้ามืดครึ้มมาก ฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 16.05 น.
 
บ.สวนหมาก ม.2 ต.ลำสินธุ์ อ.ลำสินธุ์ จ.พัทลุง_ท้องฟ้ามืดครึ้มมาก ฝนตกปรอยๆ วันนี้ฝนเริ่มตกช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. ที่ผ่านมา_นายปราโมทย์ ชุมบุญ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS