FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:00:13
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ทธ. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดหลุมยุบบริเวณบ้านล่าง หมู่ ๔ ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง พบหลุมยุบมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบริเวณปากหลุม ๐.๕ เมตร ใต้พื้นถนนมีลักษณะโพรงกว้างประมาณ ๔ เมตร และยาวขนานตามแนวถนนประมาณ ๑๐ เมตร สาเหตุเกิดจากกระแสน้ำใต้ดินพัดพาตะกอนดินและทรายออกไป ทำให้เกิดเป็นโพรงใต้พื้นถนน เมื่อเพดานโพรงบางลง รับน้ำหนักพื้นข้างบนไม่ไหวจึงทรุดตังลงเป็นหลุม

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๒๑ ต.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๐ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๕.๕ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๐.๑๘ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
GUJARAT, INDIA ยังไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหมอกบางพื้นที่กับมีอากาศเย็นในตอนเช้า
สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนกระจาย
ถึงเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ๓๘.๔ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

- บ.ท่าควาย ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๖ มม. (นายวินัย พูดดี)

- บ.ในเหล ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสถิตย์ ลู่ตาม)

- บ.ดอนม่วง ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายภาณุ นาคสมวงษ์กุล)

- บ.เปร็ต ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางจุรีรัตน์ สามารถ)

- บ.ทุ่งเจ้าไชย ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายปราโมทย์ เมืองด้วง)

- บ.เขาใหญ่ ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายศักดิ์ชัย แซ่อุ่ย)

- บ.ห้วยเหมือง ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายประจวบ กิ้มซิ้ว)

- บ.ทับขอน ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายจารึก ปาละคเชนทร์)

- บ.ช้างเชื่อ ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายจริต แสงทอง)

- บ.ทับใหม่ ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายโกศล โกมินทร์)

- บ.สระขาว ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายฉลวย บัวคำ)

- ข.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสุขเกษม แสงทอง)

๔. พื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

         - จังหวัดชุมพร : อำเภอละแม (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๑๓ คน)

         - จังหวัดนครศรีธรรมราช : อำเภอขนอม (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐ คน) สิชล (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๖ คน)

         - จังหวัดพัทลุง : อำเภอศรีบรรพต (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๗ คน)

 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
 
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel