กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หินจอก ม.6 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 13:28:38
 
บ.หินจอก ม.6 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย คุณสมนึก แก้วพิทักษ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS