FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันจันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:30:47
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันจันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๓ ต.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๒๔ ต.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๒๘

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๙.๙ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๕.๒๑ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ EASTERN TURKEY (ซึ่งเป็น After Shock จากแผ่นดินไหวขนาด
๗.๒ ริกเตอร์ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๔๑ น.) รายงานความเสียหายล่าสุด มีผู้เสียชีวิต ๑๓๘ ราย บาดเจ็บ๓๕๐ คน อาคารและบ้านเรือนพังเสียหายจำนวนมาก (ที่มา:
USGS และ CNN)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อน แต่ยังคงทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนบริเวณภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก จะมีฝนเป็นแห่งๆ ในระยะนี้ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไป โดยภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในระยะ ๑ – ๒ วันนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.หลังสวน จ.ชุมพร ๓๔.๕ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔

- บ.สามแยก ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายประยงค์  ตั้งพันธ์)

- บ.น้ำตกไพรวัลย์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายหมูห่ำหมัด  พลนุ้ย)

- บ.ปรายกริม ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายนิพนธ์  ทนหมัด)

- บ.เขาหลัก ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสวัสดิ์  ดังดี)

- บ.โหล๊ะจังกระ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายจำเนียร  ปานทอง)

- บ.คลองเพลิน ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสาคร  สร้อยลา)

- บ.น้ำทิพย์ ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายชาญชัย  ศรียาภัย)

๔. พื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี  

         - จังหวัดชุมพร                       : อำเภอสวี (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๗ คน) อำเภอพะโต๊ะ (เครือข่ายฯ

                                                            จำนวน ๑๗๒ คน) อำเภอหลังสวน (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๘ คน)

      - จังหวัดนครศรีธรรมราช                  : อำเภอสิชล (เครือข่ายฯ จำนวน ๔ คน) อำเภอนบพิตำ (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๐ คน)

         - จังหวัดสุราษฎร์ธานี               : อำเภอเกาะสมุย (เครือข่ายฯ จำนวน ๓ คน)

         - จังหวัดสงขลา                      : อำเภอจะนะ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๕ คน)

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel