กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทรัพย์สมบูรณ์ ม.7 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 65 มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 15:40:45
 
บ.ทรัพย์สมบูรณ์ ม.7 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 65 มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย คุณณรงค์ สุขนอม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS