กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:20:43
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๖ ต.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๒๗ ต.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

                - แผ่นดินไหวล่าสุด ในทวีปเอเชีย มีขนาด ๔.๓ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๖๐.๓ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๔๔ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ BATAN ISLANDS REGION, PHILIPPINES ไม่มีผลกระทบ   ต่อประเทศไทย (ที่มา: USGS)

            ๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีน ยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ภาคเหนือ             ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย ส่วนภาคกลาง  และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทย   และภาคใต้ ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น โดยเฉพาะอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่น สูงประมาณ ๒ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๕๓.๙ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔

- บ.เปร็ต ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นางจุรีรัตน์ สามารถ)

- บ.ปากหมาก ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายนนทโชติ ช่วยพัฒน์)

- บ.ดอนสำนัก ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสวาท นามกรณ์)

- บ.คลองเหรง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๙ มม. (นายสุชีพ สุขศรี)

- บ.ท่าน้อย ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายไพรัต ชูพันธ์)

- บ.ห้วยพาน ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายสมพงศ์ พงศ์พ้นภัย)

- บ.ปลายราง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสุทิพย์ แป้นถนอม)

- บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสุขเกษม แสงทอง)

- บ.บ่อน้ำร้อน ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์  จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายฉลาด บุญเชิด)

- บ.ท่าไม้แดง ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายประชุม พวงสุวรรณ)

- บ.ห้วยแห้ง ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายวรรณชัย แก้วหีด)

- บ.โหล๊ะจังกระ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมปอง ดำเม็ง)

- บ.ห้วยไม้แก่น ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายโชคดี พิทักษ์พิเศษ)

- บ.ห้วยท้อน ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายชัยรัตน์ ยิ่งกิตติมานุ)

๔. พื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี  

- จังหวัดสุราษฎร์ธานี        : อำเภอไชยา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒๖ คน) และกาญจนดิษฐ์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๐ คน)

- จังหวัดนครศรีธรรมราช    : อำเภอขนอม (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐ คน) สิชล (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๖ คน)  นบพิตำ (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๐ คน) ลานสกา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๔ คน) และทุ่งสง (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๗ คน)

            - จังหวัดพัทลุง               : อำเภอกงหรา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๔๗ คน) ศรีนครินทร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๙ คน) และศรีบรรพต (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๗ คน)
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS