กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:00:28
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๗ ต.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๒๘ ต.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๑

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

                - แผ่นดินไหวล่าสุด ในทวีปเอเชีย มีขนาด ๔.๔ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่
๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๒๕ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
EASTERN TURKEY ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย (ที่มา: USGS)

            ๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และทะเลจีนใต้ ในขณะที่คลื่นกระแสลมตะวันตกกำลังเคลื่อนที่ผ่านประเทศพม่าตอนบน ลักษณะเช่นนี้ ทำให้ประเทศไทยตอนบน
มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และจะมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ในระยะ ๑-๒ วันนี้ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักบางพื้นที่

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สถานีเกษตร จ.นครศรีธรรมราช ๕๖.๘ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔

- บ.ไสขิง ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายโสภณ ลำดับพงศ์)

- บ.เหมือแดงใต้ ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายบุญรัตน์ คำเงิน)

- บ.ท่างาม ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายสุชีพ เมืองเกด)

- บ.แสนสุข ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายพีระ เลอเลิศวิจิตร)

- บ.ในเหยา ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเจริญ ช่วงชูศรี)

- บ.หมื่นด่าน ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางลำดวน จำปาดี)

- บ.ห้วยท้อน ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายชัยรัตน์ ยิ่งกิตติมานุ)

- บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายวิเชียร ถีระวงษ์)

- บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสุขเกษม แสงทอง)

- บ.แข้ด่อน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายชู พรชู)

- บ.ปลายราง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสุทิพย์ แป้นถนอม)

- บ.หัวฝาย ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมศักดิ์ แซ่ลี้)

- บ.เมืองหนอง ต.แม่ลาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายอนันต์ แสงดี)

- บ.ป่าเหมือดสันติสุข ต.เวียงพางคำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสุคำ วินัน)

- บ.มะเดื่อทอง ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสุทิน สายสกล)

๔. พื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี  

- จังหวัดนครศรีธรรมราช    : ลานสกา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๔ คน) อำเภอเมือง (เครือข่ายฯ จำนวน ๖ คน)

- จังหวัดพัทลุง                       : อำเภอศรีบรรพต (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๗ คน) อำเภอศรีนครินทร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๙คน)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS