กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แสนสุข ม.9 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 07:33:11
 
บ.แสนสุข ม.9 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_คุณ พีระ เลอเลิศวิจิตร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS