กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่างาม ม.5 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 07:35:49
 
บ.ท่างาม ม.5 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝนตก คุณสุชีพ เมืองเกิด
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS