กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่ายูง ม.5 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_ช่วงเช้าที่ผ่านมามีฝนตกปรอยๆ ท้องฟ้ามืดครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 07:00:44
 
บ.ท่ายูง ม.5 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_ช่วงเช้าที่ผ่านมามีฝนตกปรอยๆ ท้องฟ้ามืดครึ้ม_คุณ ราตรี ทิพย์ลาย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS