FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:11:44
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๘ ต.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๒๙ ต.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๑

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

                - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๖.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๓.๙ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๑.๕๔ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณใกล้ชายฝั่งทะเลทางภาคกลางของประเทศเปรู ห่างจากเมืองอิซ่า ๕๑ กิโลเมตร และห่างจากกรุงลิม่า เมืองหลวงประเทศเปรู ๒๘๘ กิโลเมตร เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
(ที่มา: USGS, INNNEWS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ และในขณะที่คลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมตอนบนของภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ในระยะ ๑-๒ วันนี้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักบางพื้นที่

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สถานีเกษตร จ.นครศรีธรรมราช ๓๔.๙ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๔

- บ.เปร็ต ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นางจุรีรัตน์ สามารถ)

- บ.บ่อหวี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นางสมหฤทัย รุ่งเรือง)

- บ.ท่ายาง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายเสรี คาผูก)

- บ.เขากิว ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๒ มม. (นางปานจันทร์ แก้วนาค)

- บ.ท่าน้อย ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายไพรัตน์ ชูพันธ์)

- บ.หนองบอน ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นางสุดใจ เขียนสำโรง)

- บ.เกล็ดแรด ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายวีระชัย ไชยพงศ์)

- บ.เขาสอยดาว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายอัมพร แก้วสุริยันต์)

- บ.เขาสอยดาว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายบู้ นิปะสิกิ)

- บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสัญญา มากวงศ์)

- บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสุขเกษม แสงทอง)

- บ.ตะปงล่าง ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบุญช่วย เขานุกูล)

- บ.จันทเขลม ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นางละอองดาว กลิ่นขจร)

- บ.ขี้เหล็ก ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายนา เนยกิ่ง)

๔. พื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี  

- จังหวัดนครศรีธรรมราช    : อำเภอขนอม (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐ คน) สิชล (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๖ คน)

- จังหวัดพัทลุง                       : อำเภอศรีบรรพต (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๗ คน) อำเภอศรีนครินทร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๙ คน)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel