FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:08:01
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๓๐ ต.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๓๑ ต.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๖

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุด ในทวีปเอเชีย มีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๓.๗ กิโลเมตรจากผิวโลก    เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๐๘ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีน ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมตอนบนของภาคเหนือ ทำให้บริเวณภาคเหนือตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้า            กับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย ส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีอากาศเย็นกับมีหมอกบาง        ในตอนเช้า และมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.นราธิวาส ๑๐๑.๔ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

- บ.นอก ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายสมใจ มากเขียว)

- บ.คันเบ็ด ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายโกวิทย์ พรหมพันธ์)

- บ.ห้วยไม้แก่น ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๔ มม. (นายวิรัตน์ เพ็งชุม)

- บ.ปลายราง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสุทิพย์ แป้นถนอม)

- บ.ไสใหญ่เหนือ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นางอาภรณ์ ศรีรุ่งเรือง)

- บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายสุขเกษม แสงทอง)

- บ.หนองเรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสัญญา มากวงศ์)

- บ.โหล๊ะจังกระ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายสมปอง ดำเม็ง)

- บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายลินิตร ณ เขาแดง)

- บ.สองแพรก ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายจำนงค์ ปรอดขาว)

- บ.ในปุด ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๒ มม. (นายสถิตย์ บำเพิงพล)

- บ.ท่าคลอง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายวิเชียร ชัยศิริ)

๔. พื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี  

- จังหวัดนครศรีธรรมราช    : อำเภอร่อนพิบูลย์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๑ คน) นบพิตำ (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๐ คน)

- จังหวัดพัทลุง                       : อำเภอศรีบรรพต (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๗ คน) ศรีนครินทร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๙ คน)          
  และกงหรา เครือข่ายฯ จำนวน ๑๔๗ คน)

- ตรัง                                       : อำเภอปะเหลียน (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒๗ คน) ย่านตาขาว (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๓ คน)

- สงขลา                                   : อำเภอรัตภูมิ (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๒ คน) สะบ้าย้อย (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๒ คน) และหาดใหญ่
  (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๐ คน)

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel