FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:00:39
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๓๑ ต.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑ พ.ย. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๒

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุด ในทวีปเอเชีย มีขนาด ๕.๕ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๖.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๔.๕๘ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฝนบางแห่งมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดสุราษฏร์ธานีลงไปมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักบางพื้นที่

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.พัทลุง ๓๗.๘ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

         - บ.บางวัน ต.น้ำหัว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายเจริญ จันทร์ปาน)

- บ.ไสท้อน ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายการุณ ศรีเกตุ)

         - บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝน ได้ ๔๐ มม. (นายสุขเกษม แสงทอง)

- บ.ลำใน ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสมหมาย นิ่มวุ่น)

- บ.วังเลา ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสุธรรม พรหมรอด)

- บ.ไร่เหนือ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายวินัย จันทร์เทพ)

- บ.บนควร ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางสาววรรณนี หลงฮัน)

- บ.ทุ่งนุ้ย ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบราเหม สมายุ้ย)

- บ.ในเหยา ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายเจริญ ช่วงชูศรี)

- บ.นากก ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑ มม. (ว่าที่ร้อยเอกอัครเรศ กิ่งแก้ว)

- บ.คลองวาย ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประคอง เพียรโพธิ์กลาง)

- บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายลินิตร ณ เขาแดง)

๔. พื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี  

- สุราษฎร์ธานี                : อำเภอคีรีรัฐนิคม (เครือข่ายฯ จำนวน ๕๑ คน) วิภาวดี (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๙ คน)          

- พัทลุง                          : อำเภอศรีบรรพต (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๗ คน) กงหรา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๔๗ คน)
และศรีนครินทร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๙ คน)

- ตรัง                             : อำเภอนาโยง (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๗ คน) ห้วยยอด (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๗ คน)     

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel