FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:02:35
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑ พ.ย. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๒ พ.ย. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๒

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

            - แผ่นดินไหวล่าสุด ในทวีปเอเชีย มีขนาด ๕.๓ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๕.๙ กิโลเมตรจากผิวโลก    เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๒๑ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ KEPULAUAN BABAR, INDONESIA   ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลาง       พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองกระจาย และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ สำหรับบริเวณ     อ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฏร์ธานีลงไป ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.ปัตตานี ๒๒.๒ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

          - บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายลินิตร ณ เขาแดง)

- บ.ฉานเรน ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายศักดา พุทธประสิทธิ์)

- บ.โหล๊ะจังกระ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายจำเนียร ปานทอง)

- บ.เขาใหญ่พัฒนา ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายชัชวาลย์ วงศ์ประเสริฐ)

- บ.คลองเฉลิม ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสมพร อักษรเนียม)

- บ.บนควน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (น.ส.วรรนี ทองฮัน)

- บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสัญญา มากวงศ์)

- บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง อากาศแจ่มใส ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสุขเกษม แสงทอง)

- บ.เขาสอยดาว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายอัมพร แก้วสุริยันต์)

         - บ.ปราบ ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายอภิชาติ กามูจันทรดี)

         - บ.ท่าน้อย ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายไพรัต ชูพันธ์)

         - บ.พรุ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายหวิน ขาวเขาใคร)

         - บ.คลองหิน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสงวน นิลรัตน์)

         - บ.เขาตะเภาทอง ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น (นายสมหมาย สังข์สิงห์)

         - บ.วังประดิษฐ์ ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายบุญเยี่ยม ทาเงิน)

๔. พื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี  

- เนื่องจากสภาพอากาศดีขึ้น ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งและไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel