FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:06:53
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒ พ.ย. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๓ พ.ย. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๕

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

            - แผ่นดินไหวล่าสุด ในทวีปเอเชีย มีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๖๔.๗ กิโลเมตรจากผิวโลก    เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๕ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ ทำให้บริเวณภาคเหนือ              และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้บริเวณตั้งแต่จังหวัดสุราษฏร์ธานีลงมา มีฝนฟ้าคะนองกระจายและมีฝนตกหนักบางพื้นที่

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สนามบินนานาชาติภูเก็ต จ.ภูเก็ต ๓๐.๒ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

- บ.พรุจำปา ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๒ มม. (นางวันเพ็ญ แซ่เตี้ยว)

- บ.ห้าวแก ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสุทธิพงษ์ นุ้ยเมือง)

- บ.บางไต ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมศักดิ์ สุประพันธ์)

- บ.ชีน้อย ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสุวิทย์ มาลี)

- บ.ชุมชนกิ่งแก้ว ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒ มม. (นางคันธิยา คมกล้า)

- บ.กะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายเมตต์ ชูลักษณ์)

- บ.ปางผึ้ง ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายอานนท์ สุขจันทร)

- บ.เมืองแร่ ต.แม่ทะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสมศักดิ์ วิลัย)

- บ.เวียงหวาย ต.ม่อนปิน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายธงชัย ส่างสุ)

- บ.หัวฝาย ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก มีหมอกในตอนเช้า (นายสมศักดิ์ แซ่ลี้)

- บ.เขาวัวพลัด ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายจำลอง มิฉา)

- บ.ห้วยพลู ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายไชยชิต เวชกุล)

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.เขาหลัก ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสุรพงษ์ จั่นวิเศษ)

- บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายลินิตร ณ เขาแดง)

- บ.บนควน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายหมีด บิลละหลี)

๔. พื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี  

- เนื่องจากสภาพอากาศดีขึ้น ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งและไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel