กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:11:10
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๔ พ.ย. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๕ พ.ย. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

        

         - แผ่นดินไหวล่าสุด ในทวีปเอเชีย มีขนาด ๔.๒ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๕ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๔.๓๑ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย (ที่มา: USGS)

 

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีหมอกในบาง พื้นที่ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้บริเวณภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฏร์ธานีลงไป มีฝนฟ้าคะนองกระจาย และมีฝนตกหนักบางพื้นที่

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.สตูล ๔๔.๐ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

 

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

- บ.บางส้าน ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ ท้องฟ้ามืดครึ้ม (นายวรรณะ บุญประกอบ)

- บ.วง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง อากาศแจ่มใส เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย (นายสาคร พงษ์ทรัพย์)

- บ.ลานใต้ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง อากาศแจ่มใส เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย (นายสัมพันธ์ ทองเกื้อ)

- บ.บนควน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา อากาศแจ่มใส (นายหมีด บิลอะหลี)

- บ.เขาสอยดาว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย (นายอัมพร แก้วสุริยันต์)

๔. พื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี  

- เนื่องจากพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มที่มีตก ฝนหยุดตกมาหลายวันแล้ว และปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง
ประกอบกับสภาพอากาศดีขึ้น ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งและบางพื้นที่ไม่มีฝน จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS