กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โหล๊ะจังกระ ม.9 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. อากาศแจ่มใส ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 07:41:54
 
บ.โหล๊ะจังกระ ม.9 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. อากาศแจ่มใส ไม่มีฝน_คุณจำเนียร  ปานทอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS