FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:00:05
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๗ พ.ย. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๘ พ.ย. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๙ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๘๓.๔ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่          ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๕.๓๕ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ NICARAGUA ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังค่อนข้างแรง ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนาม ลักษณะเช่นนี้ทำให้ทางด้านตะวันออก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดสุราษฏร์ธานีลงไป มีฝนฟ้าคะนองกระจายในระยะนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สนามบินนานาชาติ จ.ภูเก็ต ๒๓.๘ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

- บ.ลิพัง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสุธรรม ชัยศิริ)

- บ.ทุ่งขมิ้น ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมศักดิ์ เตยแก้ว)

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.กะรน ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางประภา อรุณ)

- บ.ชุมชนน้ำตกกะทู้ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒ มม. (นางวิไรวรรณ อุดมทรัพย์)

- บ.กำพวน ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒ มม. (นายอ้าหมาด หาญจิตร)

- บ.เขาสอยดาว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายบู้ นิปะสิกิ)

- บ.บนควน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายหมีด บิลอะหลี)

- บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายลินิตร ณ เขาแดง)

- บ.คลองพระเจ้ ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง อากาศค่อนข้างแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายแดง ทองอ้ม)

- บ.ผังปาล์ม ๗ ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าครึ้มๆ เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ (นายอาหลี เจ๊ะอาสาร)

- บ.ทุ่งนุ้ย ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ (นายบราเหม สมายุ้ย)

- บ.ผังปาล์ม ๑ ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ช่วงกลางดึกมีฝนตกปรอยๆ (นายสนั่น สังเกตุ)

- บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง อากาศแจ่มใส ไม่มีเมฆฝน (นางระพี น้ำจันทร์)

- บ.หล่อยูง ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ท้องฟ้าครึ้ม ยังไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ (นายกุศล ทองแป้น)

- บ.วังทาใน ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ (นายอภิชัย อนุพงศ์)

๔. พื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี  

- นื่องจากพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับสภาพอากาศดีขึ้น ท้องฟ้าโปร่ง และบางพื้นที่ไม่มีฝน จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel