FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:00:47
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๙ พ.ย. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๐ พ.ย. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๓๕.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่           ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๕.๓๘ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ  EASTERN TURKEY ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศ เวียดนามตอนบน และลาว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันนี้ ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนที่ผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น   ในระยะแรก ต่อจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงอย่างรวดเร็ว ๓-๕ องศา ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนบางแห่งถึงเป็นแห่งๆ สำหรับภาคใต้ ลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุม ทำให้มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.อุดรธานี ๓๕.๐ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

- บ.สามแยกน้ำเป็น ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๓ มม. (นายสำราญ อ่วมชม)

- บ.น้ำใส ต.น้ำเปิน อ.เขาชะเมา จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายจิรศักดิ์ บัวอยู่)

- บ.เชียงกลม ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๒ มม. (นายบัว บุญโคก)

- บ.น้ำทบ ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายจันที ศรีบุรินทร์)

- โรงเรียนวัดบ้านมุง ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒ มม. (นายนิพนธ์ พลูนุช)

- บ.ไสขิง ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒ มม. (นายโสภณ ลำดับพงศ์)

- บ.วังกกแก้ว ต.วังสาก อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายพาท ฝันแจ่ม)

- บ.ดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายขจร ประเสริฐศรี)

- บ.ห้วยบอน ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมศักดิ์ พิสัยหล)

- บ.ปงอ้อ ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายฉัตรชัย สุทธิ)

- บ.โตก ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ช่วงใกล้รุ่งมีฝนตกปรอยๆ (นายลำพัน พรมท่อน)

- บ.เผ่าไทย ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ท้องฟ้าครึ้ม เมฆมาก ฝนตกปรอยๆ (นายวิชิต แสงปัญญา)

- FM ๙๘.๗๕ MHz. ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ท้องฟ้าครึ้ม เมฆมาก (นางมะลิ เจนพรมราช)

๔. พื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี  

- นื่องจากพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับสภาพอากาศดีขึ้น ท้องฟ้าโปร่ง และบางพื้นที่ไม่มีฝน จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel