FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แหลมปลาย ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร _ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศเย็น

วันที่ 11 พ.ย. 2554 07:20:01
 
บ.แหลมปลาย ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร _ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศเย็น_คุณประสิทธ์ ธรรมณี
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel