กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:00:11
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๑ พ.ย. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๒ พ.ย. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๐ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๐.๓ กิโลเมตรจากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๑.๐๙ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
 GUATEMALA ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย (ที่มา: USGS) 

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีน ยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนอย่างต่อเนื่อง
ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลงอีก ๑-๓ องศา สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกระจาย และมีฝนตกหนักบางพื้นที่

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ๙๖.๔ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

- บ.ตรอกม่วง ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายธวัชชัย ตามชู)

- บ.หัวเรือ ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายจรวย นิชกิจ)

- บ.หล่อยูง ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายกุศล ทองแป้น)

- บ.ฝ่ายท่า ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายนุกูล บุญถนอม)

- บ.พรุจำปา ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นางวันเพ็ญ แช่เตี้ยว)

- บ.สาคู ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายสุริยะ บำรุงรักษ์)

          - บ.ท่าคลอง ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายประยูร ขอบุตร)

          - บ.บ้านนา ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายอุทัย คงพัฒ)

- บ.คลองหิน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสงวน นิลรัตน์)

          - บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ท้องฟ้าแจ่มใส  ไม่มีฝน (นายนิยม งามเจริญ)

          - บ.ทุ่ง ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายสมัย ทัดศรี)

๔. พื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี  

- จังหวัดภูเก็ต              : อำเภอถลาง (เครือข่ายฯ จำนวน ๒๖ คน)        

           - พังงา    : อำเภอกะปง (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒๗ คน) อำเภอตะกั่วทุ่ง (เครือข่ายฯ จำนวน ๙๖ คน)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS