FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:36:51
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๓ พ.ย. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๔ พ.ย. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๒

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๒๐ กิโลเมตรจากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๑๔ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
BANDA SEA ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย (ที่มา: USGS)
๒. สภาพอากาศ

                        -  บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังค่อนข้างแรง พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักบางพื้นที่

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.กระบี่ ๖๖.๔ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

- บ.หินดาน ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๔ มม. (นายนุกูล นุ่นน้อย)

- บ.สำนักเนียน ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายสมใจ พรหมจิตต์)

- บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายสัญญา มากวงศ์)

- บ.ห้วยไม้แก่น ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นายโชคดี พิทักษ์พิเศษ)

- บ.ยวนสาว ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายพรศักดิ์ เพ็ชรชู)

- บ.ลำใน ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายสมหมาย นิ่มบุตร)

- บ.ท่าแพ ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายวุฒิชัย ช่างแก้ว)

- บ.ในปุด ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายสถิตย์ บำเพิงพล)

- บ.ทุ่งเจ้าไชย ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายปราโมทย์ เมืองด้วง)

- บ.นอก ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสมใจ มากเขียว)

- บ.วังเลา ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสุธรรม พรหมรอด)

- บ.เขาใหญ่พัฒนา ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายชัชวาลย์ วงศ์ประเสริฐ)

- บ.ห้วยพาน ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสรพงศ์ พงศ์พ้นเบ็ด)

- บ.ห้วยเหรียง ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๗ มม. (นายสมเนตร ดวงขวัญ)

๔. พื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี  

- จังหวัดชุมพร              : อำเภอพะโต๊ะ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๗๒ คน) อำเภอสวี (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๗ คน)       

- จังหวัดสุราษฎร์ธานี            : อำเภอไชยา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒๖ คน) อำเภอคีรีรัฐนิคม (เครือข่ายฯ จำนวน ๕๑ คน)

- จังหวัดนครศรีธรรมราช   : อำเภอสิชล (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๔ คน) อำเภอขนอม (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐ คน)

                                อำเภอนบพิตำ (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๐ คน) อำเภอร่อนพิบูลย์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๑ คน)     

- จังหวัดพัทลุง                    : อำเภอศรีนครินทร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๙ คน) อำเภอกงหรา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๔๒ คน)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel