กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.พรุแค ต.สีขีด อ.สิชม จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 7.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม. ช่วงเวลา 6 โมงเย็นมีฝนตกปานกลาง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 7:25:31
 
บ.พรุแค ต.สีขีด อ.สิชม จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 7.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม. ช่วงเวลา 6 โมงเย็นมีฝนตกปานกลาง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส_คุณเสนียง  อินทร์แก้ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS