กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วังส้าน ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_เวลา7.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 32 มม. เมื่อคืนฝนตกเล็กน้อย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 07:35:45
 
บ.วังส้าน ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_เวลา7.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 32 มม. เมื่อคืนฝนตกเล็กน้อย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส_คุณทนงค์  ชูแก้ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS