กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:00:47
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๐ พ.ย. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๑ พ.ย. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๐ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๖.๙ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่           ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๕.๑๗ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ  SOUTH OF THE MARIANA ISLANDS ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย (ที่มา: USGS)

         - วานนี้ (๑๐ พ.ย. ๕๔) เวลา ๐๒.๒๓ น. เกิดแผ่นดินไหวบนบก ขนาด ๕.๖ ริกเตอร์ ความลึก ๕ กิโลเมตร ศูนย์กลางอยู่ที่เมืองวาน ทางตะวันออกของประเทศตุรกี ทำให้มีผู้เสียชีวิต ๑๒ ราย (ที่มา: CNN)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้ว ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง ๒ - ๔ องศา สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองกระจายและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ 

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ๔๒.๘ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

- บ.คลองหวาย ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายประคอง เพียรโพธิ์กลาง)

- บ.ท่างิ้ว ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายพงษ์ศักดิ์  จันทา)

- บ.ปลายน้ำ ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ตอนเช้ามีหมอก เมฆเล็กน้อย (นายชวน  อินชู)

          - บ.โนนกระโดน ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ตอนเช้ามีเมฆมาก ท้องฟ้าสลัว (นายมานะ  สะมาสี)

          - บ.นาคลอง  ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ท้องฟ้าแจ่มใส  ไม่มีฝน (นายณรงค์  ดวงแก้ว)

          - บ.ปากหมาก ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ท้องฟ้าแจ่มใส  ไม่มีฝน (นายเสรี  แก้วเกิด)

          - บ.ดอนโรง ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตกหลายวันแล้ว (นายต้อง คำด้วงโรม)

          - FM ๙๐.๒๕ MHz ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ท้องฟ้าโปร่ง  อากาศดีเย็นสบาย (นายทวี เฉียบแหลม)

          - บ.คีรีวง ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ท้องฟ้าสลัว เมฆเล็กน้อย ไม่มีฝน อากาศเย็นสบาย (นายดาว  รอดด้วง)

          - บ.เขาโรง ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน อากาศดีสบายๆ (นางศิวพร จันทร์หอม)

          - บ.แหลมปลาย ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก  อากาศเย็นสบาย (นายประสิทธิ์  ธรรมณี)

          - บ.คลองใหญ่ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ อากาศปลอดโปร่ง ไม่มีฝน (นายนิยม  เกิดสุข)

๔. พื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี  

- นื่องจากพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับสภาพอากาศดีขึ้น ท้องฟ้าโปร่ง และบางพื้นที่ไม่มีฝน จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS