FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:00:36
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๖ พ.ย. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๗ พ.ย. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๑ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๕.๘ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๕.๐๕ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
SOUTHWESTERN SAKHA, RUSSIA ยังไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            -  บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน มีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบน มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และบริเวณภาคเหนือจะมีหมอกหนาบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนเพิ่มระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองกระจายในระยะ ๑-๒ วันนี้ อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง กำลังเคลื่อนที่ไปทางประเทศจีนตอนใต้ ซึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำนี้ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ๓๐.๗ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

- บ.นาแซะ ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร เช้านี้อากาศแจ่มใส มีหมอก อากาศเริ่มหนาว (นายสำราญ สองสมุทร)

- บ.ในง่วม ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร เช้านี้อากาศแจ่มใส มีหมอก อากาศเริ่มหนาว (นายสุรินทร์ ทวยนาค)

- บ.โหล๊ะจังกระ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง เช้านี้อากาศแจ่มใส ไม่มีฝน (นายจำเนียร ปานทอง)

- บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง เช้านี้อากาศแจ่มใส มีหมอกเล็กน้อย (นายสุขเกษม แสงทอง)

- บ.ลำใน ต.พันนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เช้านี้อากาศแจ่มใส ไม่มีฝน (นายสมหมาย นิ่มวุ่น)

- บ.ทุ่ง ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ เช้านี้อากาศแจ่มใส ไม่มีฝน (นายสมัย ทัดศรี)

- บ.คีรีวง ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เช้านี้อากาศปลอดโปร่งแจ่มใส ไม่มีฝน (นายดาว รอดด้วง)

- บ.ซอย๑๐ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล เช้านี้อากาศแจ่มใส ไม่มีฝน (นายสมศักดิ์ เรืองศรี)

๔. พื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

          - เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง และบางพื้นที่ไม่มีฝน จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel