กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองเหรียง ม.7 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 27 มม. สภาพอากาศขณะนี้ฝนยังตกอยู่แต่ไม่หนัก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 07:26:00
 
บ.หนองเหรียง ม.7 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 27 มม. สภาพอากาศขณะนี้ฝนยังตกอยู่แต่ไม่หนัก_นายวัชรินทร์  พัฒน์ช่วย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS