กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
ม.7 บ.คีรีวง ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม.ฝนตกช่วงเวลา 1.00 น.ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนยังตกอยู่ปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 07:40:19
 
ม.7 บ.คีรีวง ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม.ฝนตกช่วงเวลา 1.00 น.ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนยังตกอยู่ปรอยๆ_นายวุฒิชัย  พุ่มนุ่ม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS