กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ด่าน ม.5 ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง_เวลา10.38น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มมม. วันนี้มีฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เช้า จนถึงตอนนี้ฝนยังคงตกอยู่

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 10:38:21
 
บ.ด่าน ม.5 ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง_เวลา10.38น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มมม. วันนี้มีฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เช้า จนถึงตอนนี้ฝนยังคงตกอยู่_นายถิน เชยชื่นจิตร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS