FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:34:37
 

   รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

 วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ออกประกาศฉบับที่ ๓๑/๒๕๕๔ ให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดพัทลุง สงขลา ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พ.ย. ๕๔

- เกิดน้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลันเข้าท่วมพื้นที่ อ.กงหรา และ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ทำให้บ้านเรือนราษฎร
สวนยางพารา สวนผลไม้ ได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะบ้านน้ำใต้แดง ม.๒ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา ระดับน้ำเฉลี่ยสูง ๓๐-๕๐ ซม.
ที่มา
: ผู้จัดการออนไลน์   

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๑ พ.ย. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๒๒ พ.ย. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

                - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๒.๓ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๓๒ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ NIAS REGION, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้ในบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในบริเวณตอนบนและภูเขาสูงของภาคเหนือ

            - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.นราธิวาส ๑๑๐ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

- บ.ไร่เหนือ ต.คลองทราย อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๔๕ มม. (นายวินัย จันทร์เทพ)

- บ.โหล๊ะจังกระ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๒๐ มม. (นายสมปอง ดำแม็ง และ นายจำเนียร ปานทอง)

- บ.น้ำตกไพรวัลย์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๒๐ มม. (นายหมูห่ำหมัด พลนุ้ย)

- บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕๓ มม (นายสุขเกษม แสงทอง)

- บ.คันเบ็ด ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕๐ มม. (นายโกวิทย์ พรหมพันธ์)

- บ.นาบอน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒๐ มม. (นายก่อ เหล็มปาน)

- บ.โตน ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒๐ มม. (นายสมปอง ชายเกตุ)

- บ.ในไร่ ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๐ มม. (นายมนูญ เพ็ญเพิ่ม)

- บ.ร่อน ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๐ มม. (นายเสรี เจริญภพ)

- บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๐ มม. (นายสัญญา มากวงศ์)

- บ.ลำใน ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๐ มม. (นายสมหมาย นิ่มวุ่น)

- บ.โคกทรายเหนือ ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายประจักษ์ นานช้า)

- บ.สามเทพ ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (อภินันท์ เพ็งเรือง)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

                - จังหวัดพัทลุง       : อำเภอศรีบรรพต (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๗ คน) ศรีนครินทร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๙ คน) กงหรา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๔๗ คน)  ตะโหมด (เครือข่ายฯ จำนวน ๙ คน)

- จังหวัดสงขลา      : อำเภอรัตภูมิ (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๒ คน) อำเภอสะบ้าย้อย (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๒ คน) หาดใหญ่ (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๐ คน) และนาหม่อม

- จังหวัดตรัง              : อำเภอนาโยง (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๗คน) ย่านตาขาว (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๓ คน) ปะเหลียน (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒๓ คน)

- จังหวัดสตูล              : อำเภอมะนัง (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๖ คน) ควนกาหลง (เครือข่ายฯ จำนวน ๙๕ คน)  ควนโดน (เครือข่ายฯ จำนวน ๒๙ คน)  

 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
 
 
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel