กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ใสขิง ม.1 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 55 มม.สภาพอากาศเช้านี้มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 07:15:47
 
บ.ใสขิง ม.1 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 55 มม.สภาพอากาศเช้านี้มีฝนตกปรอยๆ_คุณโสภณ ลำดับพงศ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS