FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:00:16
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๒ พ.ย. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๒๓ พ.ย. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

                - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๒ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๓.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๒๓.๕๔ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย
(ที่มา:
USGS)

๒. สภาพอากาศ

                - มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป มีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่มริมน้ำ บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล ยังคงต้องระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทย
ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

            - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.นราธิวาส ๒๔๐ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

- บ.หินดาน ต.ปากหมาก ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๔๐ มม. (นายนุกูล นุ่นน้อย)

- บ.ป่าบอน ต.คลองแฉลิม อ.คลองเฉลิม จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒๐ มม. (นายก่อ เหล็มปาน)

- บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายสุขเกษม แสงทอง)

- บ.เขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายสงวน ทองหนัน)

- บ.นอก ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายสมใจ มากเขียว)

- บ.ไสขิง ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายโสภณ ลำดับพงศ์)

- บ.ธารปลิว ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๖ มม. (นายวรรณเดช สังขาว)

- บ.หน้าเขา ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายธวัชชัย รักหนก)

- บ.โหล๊ะอม ต.ลำสินธุ์ อ.ลำสินธุ์ จ.พัทลุง สภาพอากาศวันนี้ฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวาน (นายวิเชียร ชีลัน)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

                - จังหวัดพัทลุง                   : อำเภอศรีบรรพต (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๗ คน) ศรีนครินทร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๙ คน) กงหรา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๔๗ คน) ตะโหมด (เครือข่ายฯ จำนวน ๙ คน)

- จังหวัดสงขลา                  : อำเภอรัตภูมิ (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๒ คน) สะบ้าย้อย (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๒ คน) หาดใหญ่ (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๐ คน) และนาหม่อม

- จังหวัดตรัง                     : อำเภอนาโยง (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๗คน) ย่านตาขาว (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๓ คน) ปะเหลียน (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒๓ คน)

- จังหวัดสตูล                     : อำเภอมะนัง (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๖ คน) ควนกาหลง (เครือข่ายฯ จำนวน ๙๕ คน) ควนโดน (เครือข่ายฯ จำนวน ๒๙ คน)  

- จังหวัดสุราษฎร์ธานี           : อำเภอไชยา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒๖ คน) วิภาวดี (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๙ คน)

- จังหวัดนครศรีธรรมราช       : อำเภอลานสกา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๔ คน) ร่อนพิบูลย์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๑ คน) นบพิตำ(เครือข่ายฯ จำนวน ๖๐ คน) พรหมคีรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๔ คน) พิปูน (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๔ คน)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel