กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ลำสินธุ์ ม.6 ต.ลำสินธุ์ อ.ลำสินธุ์ จ.พัทลุง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 85 มม.ฝนตกต่อเนื่องกันมาหลายวันแล้ว ขณะนี้ก็ยังคงตกอยู่

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 11:30:12
 
บ.ลำสินธุ์ ม.6 ต.ลำสินธุ์ อ.ลำสินธุ์ จ.พัทลุง_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 85 มม.ฝนตกต่อเนื่องกันมาหลายวันแล้ว ขณะนี้ก็ยังคงตกอยู่_นายนิยม  เกื้อเกตุ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS