กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าควาย ม.1 บ.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 16 มม. ขณะนี้มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 11:32:38
 
บ.ท่าควาย ม.1 บ.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 16 มม. ขณะนี้มีฝนตกปรอยๆ และมีเมฆมาก_คุณ วินัย พูดดี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS