FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๓๒/๒๕๕๔ ให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก 1-2 วันนี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 13:40:59
 

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑-๒ วันนี้

เนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๑๔๐ มิลลิเมตร ทำให้ดินบนภูเขาชุ่มน้ำอาจถล่มลงมาได้ และขณะนี้มีน้ำหลากในบางพื้นที่แล้ว ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระหว่างวันที่ ๒๓ -๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอไชยา วิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมือง พรหมคีรี พิปูน นบพิตำ ลานสกา ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอศรีบรรพต ศรีนครินทร์ กงหรา ตะโหมด จังหวัดพัทลุง อำเภอรัตภูมิ หาดใหญ่ นาหม่อม สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา อำเภอนาโยง ย่านตาขาว ปะเหลียน จังหวัดตรัง และอำเภอมะนัง ควนกาหลง ควนโดน จังหวัดสตูล

ทั้งนี้ ขอประกาศให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก และวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๓๒/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เวลา ๑๓.๐๐ น.

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel