FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:00:09
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ออกประกาศฉบับที่ ๓๒/๒๕๕๔ ให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ พ.ย. ๕๔

- เครือข่ายฯ ทธ. แจ้งเกิดเหตุดินไหลบริเวณพื้นที่ บ.หินดาน ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ๒ หลัง

- เครือข่ายฯ ทธ. แจ้งว่าเมื่อเวลาประมาณ ๑๗.๔๐ น. เกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๓ พ.ย. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๒๔ พ.ย. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

                - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๔.๙ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๕.๐๕ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - ในช่วงวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป มีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่มริมน้ำ บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล ระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง

            - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.ปัตตานี ๑๖๒.๒ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

- บ.ฉานเรน ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๔๐ มม. (นายศักดา พุทธประสิทธิ์)

- บ.ดอนโรง ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๐ มม. (นายต้อง ดำด้วงโรง)

- บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๐ มม. (นายลินิตร ณ เขาแดง)

- บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๐ มม. (นายสุขเกษม แสงทอง)

- บ.ทุ่งขมิ้น ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายสมศักดิ์ เตยแก้ว)

- บ.บางแกะ ต.ละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นางกาญจนา โถบางแรด)

- บ.หนองเรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นายสัญญา มากวงศ์)

- บ.บนควร ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๔ มม. น้ำฝนสะสม ๔ วัน วัดได้ ๓๑๘ มม. (นางวรรณนี หลงฮัน)

- บ.ปรายกริม ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร เวลา ๐๔.๐๐ - ๐๗.๔๕ น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. ระดับน้ำล้นตลิ่ง (นายนิพนธ์ ทนหมัด)

- บ.ในไร่ ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายมนูญ เพ็ญเต็ม)

- บ.หินดาน ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๕ มม. น้ำฝนสะสม ๓ วัน วัดได้ ๓๔๐ มม. (นายวิโรจน์)

- บ.เทิก ต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายสมพิศ เรืองฤทธิ์)

- บ.ห้วยไม้แก่น ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายโชคดี พิทักษ์พิเศษ)

- บ.คลองเฉลิม ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายสมพร อักษรเนียม)

- บ.ต่อตั้ง ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายธิเบต เทพศิริ)

- บ.ท่างิ้ว ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายประดิษฐ์ สืบสังข์)

- บ.เขานุ้ย ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายบูบากาด มาฮัมผล)

- บ.ในเขียว ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสัญญา ผกากรอง)

- บ.ท่าคลอง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายวิเชียร ชัยศิริ)

- บ.วังเลา ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสุธรรม พรหมรอด)

- บ.โคกทรายเหนือ ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายประจักษ์ นานช้า)

- บ.ห้วยท้อน ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๒ มม. (นายชัยรัตน์ ยิ่งกิตติมานุ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดชุมพร                          : อำเภอสวี (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๗ คน) ทุ่งตะโก (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๙ คน)

                                - จังหวัดสุราษฎร์ธานี        : อำเภอไชยา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒๖ คน) วิภาวดี (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๙ คน)

                                                - จังหวัดนครศรีธรรมราช    : อำเภอลานสกา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๔ คน) ร่อนพิบูลย์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๑ คน) นบพิตำ(เครือข่ายฯ จำนวน ๖๐ คน) พรหมคีรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๔ คน) พิปูน (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๔ คน)

                                                - จังหวัดสงขลา    : อำเภอรัตภูมิ (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๒ คน) สะบ้าย้อย (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๒ คน) หาดใหญ่ (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๐ คน) และนาหม่อม

                - จังหวัดพัทลุง                 : อำเภอศรีบรรพต (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๗ คน) ศรีนครินทร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๙ คน) กงหรา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๔๗ คน) ตะโหมด (เครือข่ายฯ จำนวน ๙ คน)

- จังหวัดตรัง                    : อำเภอนาโยง (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๗คน) ย่านตาขาว (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๓ คน)
ปะเหลียน (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒๓ คน)

- จังหวัดสตูล       : อำเภอมะนัง (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๖ คน) ควนกาหลง (เครือข่ายฯ จำนวน ๙๕ คน)
ควนโดน (เครือข่ายฯ จำนวน ๒๙ คน)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel