กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ฉานเรน หมู่ 10 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร_เวลา 15.30 น. วัดน้ำฝนได้ 30 มม. ขณะนี้ท้องฟ้าสลัวๆ มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อยต่อเนื่องจากช่วงเช้า

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 16:02:53
 
บ.ฉานเรน หมู่ 10 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร_เวลา 15.30 น. วัดน้ำฝนได้ 30 มม. ขณะนี้ท้องฟ้าสลัวๆ มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อยต่อเนื่องจากช่วงเช้า_คุณ ศักดา พุทธประสิทธิ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS